LARP AIRSOFT WW2

Všichni účastníci se před zahájením vylosují obálku, kde budou mít jakou roli hrají, jméno, hodnost, svoji krátkou historii, funkční postavení a vše základní (vlastnosti, způsoby, chování, další nutné informace) ke své postavě. Je třeba, aby vše uvedené důsledně dodržovali, nic však nebrání, aby si ji dotvořili, nemá to však být o tom, že nějakou novou vlastností negují uloženou. Obálku zachovejte na ubikaci, při závěrečném čtení by se měla díky tomu osvětlit některá jednání, abyste třeba neztratili své přátele, že.

Změny pravidel po zkušenostech z prvních výjezdů:
VEČER PŘED AKCÍ VŽDY POUČENÍ – CHCI SE NA NĚCO ZEPTAT, TAK TAM
Pro vlastní akci jsou stanovena jasná pravidla (SOUHRN LARPu a REENACTMENTu ), která budou všem opakovaně vysvětlena. Vzhledem k průběhu několika akcí víme, že ne vše funguje. Především to je u vojenské části a pak i u pravidel boje. Některé věci se učíme a některé jsme si i poprvé zkusili, takže to může být jen a jen lepší. Pokud by se však našel někdo, kdo je opakovaně
nerespektuje, ale obchází je, ta je lepší jej dále nebrat. Jedním z hlavních pravidel je i možnost prohlášení účastníka akce říci STOP KONČÍM (všichni to musí respektovat a je třeba lepší i na to co vám vadí již dříve upozornit, třeba slovy mimo hru a říci svůj problém, dále pokračujeme po slově hrajeme). To však neznamená, že to ten druhý druhý v rámci přerušení hry musí akceptovat. Je to jen o něm, jakým způsobem, v rámci pravidel chce dosáhnout svých cílů.

PRAVIDLA (včetně úprav podle zkušeností):
ZÁSADA: brýle po celou dobu všichni, kdo chce celoobličejovku, mladší, kterým není 18 let všichni celoobličejovku, pokud nemají souhlas rodičů, že jim postačují pouze brýle, kontrola, že v hlavni není před hrou kulička, zasunutí zásobníku až po zahájení hry. Nepřípustné jsou zásahy zblízka, vyloučené jsou zásahy z blízka do hlavy – je nutné mít pod kontrolou zbraň.

Všichni účastníci se před zahájením vylosují obálku, kde budou mít jakou roli hrají, jméno, hodnost, svoji krátkou historii, funkční postavení a vše základní (vlastnosti, způsoby, chování, další nutné informace) ke své postavě. Je třeba, aby vše uvedené důsledně dodržovali, nic však nebrání, aby si ji dotvořili, nemá to však být o tom, že nějakou novou vlastností negují uloženou. Obálku zachovejte na ubikaci, při závěrečném čtení by se mělo díky tomu osvětlit některá jednání, abyste třeba neztratili své přátele, že . Při akci je vhodné se pohybovat minimálně ve 2, aby někdo nezůstal sám, pokud to není součástí hry. Předcházíme tak, že někdo v případě možného úrazu zůstane sám.

1) Výstroj. Všichni účastníci dodrží stanovené vybavení a výstroj (ústroj, zbraně, ochranné pomůcky, komunikační prostředky a další). Je velice dobré pokud vaše ústroj odpovídá době v rámci akce WW2 – většinou je již dopředu dáno období, kdy akce probíhá. Je nutné hlídat ústroj a vzhled, aby odpovídal uvedené době – včetně takových maličkostí, např. typ šály, to co máte po kapsách apod. Pokud si nejste jisti, tak se poraďte, co na co lze brát a co ne. To samé se snažte i v účesu a všem dalším. Snažte se to vždy sladit i s rolí, kterou jste si vylosovali. Všichni po celou dobu akce podléhají velení skupiny podle hodností, funkcí, pokud jejich role v rámci LARPu neukládá jiné. Může to skončit i tak, že velet bude někdo, komu to moc nepůjde, ale i to se asi stávalo. Velitel je však velitel. Pro všechny je stanoven maximální čas pro návrat. V pravidlech budeme používat pravidlo LARPu, že má zvítězit ten, který má převahu sestávající se z obecných předpokladů stavu v příslušný čas, překvapení, fyzické či zbraňové převahy (mimo přestřelek, kdy šance obou stran budou stejné a limitované pouze zbraněmi, počty a dalším vybavením, které bude k dispozici na každé straně). Ochrannou výstroj a vybavení musí mít všichni po celou dobu akce, během akce ji mohou odložit pouze tehdy, jestli je to výslovně povoleno programem a pouze na určeném místě. Během této doby nelze používat příslušnou výzbroj, která může ublížit!!!! Pokud uvedené místo opouštíte musíte mít vše v pořádku, tj. vč. brýlí či masky. Porušení tohoto příkazu znamená předčasné ukončení akce u účastníka, který pravidla či rozkaz porušil!!!
2) Zbraně, které bude možné využívat ¨
Airsoftové zbraně – u všech zbraní budeme ctít zásadu nemířit na hlavu, pokud zásah do hlavy však je, pak je to smrt. Zásahy z bezprostřední vzdálenosti provádíme pouze přiložením a slovem PAL (musíte mít však náboje – pokud nemáte musíte zahrát, že nabíjíte a nestřílí vám to). Ano může být domluveno i něco jiného, ale toto je vhodné dodržovat vždy, protože by tímto šlo výrazně výrazným způsobem, který nemá opodstatnění ovlivnit průběh hry. Je nutné, aby každá zbraň byla pečlivě zkontrolována a dodržen i čas pro nabíjení baterky, protože je hrozně nepříjemné mít nefungující zbraň.
Platí následující zásahy, smrtelné ihned – je hlava, srdce a nejbližší okolí – najděte si místo, kde se složíte, maximálně krok, dva, tři, mimo cestu a vhodný terén, kde vás nebudou ohrožovat ostatní, při přestřelkách ochraňte, pokuD jste na zádech rukou obličej, vážné zranění – hruď (plíce), břicho a mezinoží vždy úmrtí i přes ošetření do 3 minut, sténání, svíjení a pod, pak umíráte (pokud to někoho obtěžuje tak to třeba ukončí dříve). Lehké zranění – ruce, nohy, ramena stačí převázání a dále fungujete bez omezení. Pokud nemáte převázáno zhruba do 5 minut, také umíráte, do doby převázání nesmíte střílet. Pokud jste mrtvola (skutečně si ji zahrajte – max. si zkontrolujte zda umíráte na správném místě) znovu opakuji – volte před skonem vhodné místo – pokud vás vaši spolubojovníci neodnesou na základnu můžete odejít na základnu až po 5 minutách po odchodu ostatních, kdy odcházíte na základnu pro další pokyny, pokud někoho potkáte, zvednutou rukou dáváte na vědomí, že jste již mimo hru. Pro ostatní jistě není ani vhodné se třeba smát nad „mrtvolou“ ze své strany, je otázkou co mohou dělat nad „mrtvolou“ nepřítele. Taktéž mrtvola se nebaví, nesměje, nedělá obličeje, je na vás jak to odehrajete, stejně tak „mrtvola“ se nerozhlíží co a jak se děje kolem ní, i to je hra. Vše co se stalo během akce pak zapomenete a nic nešíříte ani mezi přátele. Nadále používáte své jméno, ale s postupným římským číslem, abychom měli přehled, kdo jak na akci fungoval, jak pro něj akce probíhala. Zásah do zbraně neplatí na zdraví, pokračujete dál, stejně tak střílíte dál, pokud je zbraň provozuschopná. Můžete i „hrát mrtvého“. Pokud jej hrajete, tak se musíte prozradit při tom, když vám nepřítel kontroluje tep ať už na krku nebo ruce. Prozrazení je nejlépe kašlem či jasným pohybem, aby nedošlo k omylu. Pokud nepřítel provádí prohledání je na vás zda se prozradíte či ne, doporučuji však, pokud vám nezkontroluje tep se neprozradit. Vše co máte u s sebe (mimo komunikačních prostředků, zbraní, plničky) vám může nepřítel vzít. Pokud potřebuje k splnění dalších cílů akce uniformu může vám vzít i ji (v každém případě ji po této akci vrací). To však by mělo být již v domluveném scénáři akce a mělo by to být výjimečné, mimo třeba pití, jídla a dal, které je vhodnou kořistí. Dokumenty, dopisy, finance, hodinky, cigarety, sirky, jiná kořist a další mohou být také sebrány, ale po akci musí být vráceny.

3) Gumové nože – pouze tahem (zásadně nebodáme), ale přejedeme – je vhodné zahrát způsobené zranění, pokud je ruka na ústech, tak bez hlasu (pozor na helmu a další vybavení, hlavně při pádu – co je za vámi, tohle musí ovlivnit i ten, který přepadne), jinak vzdech překvapení, pokud je domluveno, že útok bude vykryt je nutné domluvit a nazkoušet průběh a výsledek fyzického boje, kdo a jak vyhraje – smrt, bezvědomí, zajetí?! Pokud chceme, aby se vzdal pouze nůž přiložíme, je nutné však zakrýt ústa a komunikovat s přepadeným, který se jistě v první chvíli bude trochu vzpouzet, ale musí se podvolit, pokud není domluveno jinak!!!

4) Bezvědomí. Do bezvědomí se dostáváte při přiložení namočeného mulu vodou k ústům (určený mul musí být přeškrtnut červenou fixou z rohu do rohu, nelze tedy použít libovolný mul. Po 10ti vteřinách jste mimo, takže se maximálně trochu můžete bránit, popřípadě s sebou trochu házet, hrabat nohama, ale pokud máte přiloženo, tak se z toho již nedostanete. Z bezvědomí se dostanete, že vás někdo propleskne přes levou i pravou tvář. Pokud to nebude úplně jemně v rámci hraní role tak si to ohlídejte (bacha na uši ).

5) Zajetí. Předpoklad je, že do zajetí jdete pokud dáte na vědomí gesty (zvednuté ruce), hlasem (vzdávám se) či jinak. Záleží na protivnících zda vás vezmou do zajetí či ne. Pokud jste v zajetí stačí jen jemně zavázané ruce provazem a je zde nemožnost úniku. Naopak rozvázané ruce vám v případě možnosti umožňují únik. Nepříteli to však nebrání odstřelit vás zblízka, případně při útěku. Může být i domluveno, že při něm budete zastřeleni. Vaším cílem je však splnit úkoly a přežít, nesmyslné útěky jsou mimo hru. Zajetí není sranda a podle toho byste se měli chovat, protože nepřítel je nevyzpytatelný a vy o něm nic nevíte. Nechci říci, že vždy musíte jančit, brečet, ale mělo by to být odehrané v souladu s vlastnostmi tvé postavy.

7) Výslech. V případě zajetí je možné provádět běžný výslech podle konvencí, pokud je však ohrožena jednotka, splnění úkolu můžete použít divoký výslech, což ve WW2 bylo více než běžné. Jde však pouze o hranou formu, kterou hrají obě strany a podle toho i reagují, na vyslýchajícím je volba vhodného místa včetně prohlídky stěn, podlahy apod., aby nedošlo k žádnému úrazu a vše šlo zahrát. Vše je nutné pouze hrát (dostanu ránu pěstí – vezmu zeď, kopou do mě – při náznaku se nadzvedávám, převaluji, hekám, a pod). Cílem vyslýchajícího je z vás dostat co nejvíc informací. Naopak vyslýchaný si sám v souladu se svoji postavou, kterou hraje, zvolí co je vlastně schopen vydržet. Většinou budete mít i ve své roli jak zvládáte fyzický či psychologický nátlak. Podle toho se pak řiďte. Povětšinou je třeba nakonec říci, protože jinak by vás umlátili a to je zase mimo smysl hry, pokud nechráníte něco nebo někoho před splněním něčeho zásadního pro cíl akce. Asi je i pro vás vhodné zjistit co a jak na vás působí, záleží jak hrajete, ale asi to nic příjemného není. Pokud vyslýchající předvádí skutečné divadlo, je fakt dobrý, mělo by mu být odměnou informace pustit, pokud je to v souladu s vaší rolí.

8) Vizuálně. Je dobré pokud obvaz na ovázané ruce bez oděvu je zakrvácen, pokud někdo dostane do nosu, když tam má krev apod. Napodobeninu krve má každá ze skupin, tak když je to herně vhodné i pro vaše spolubojovníky i protivníky, tak ji použijte (pokud je nutné tak přerušte na dobu líčení hru). Při zajetí je to jednoznačné a mělo by to být pravidlem. Stejně tak pokud je třeba vaše jednotka na útěku ta by podle toho měla i vypadat, včetně zašpiněných obličejů apod. Ale to je především na vás. Stejně tak by se měla zlepšit i vlastní péče o zbraně, vybavení (boty, výstroj), bez toho totiž nemohli vůbec existovat a tak se o ně starali co nejlépe.

9) Herní předměty, zprávy, vojenské knížky, propustky. Hrajeme tak, že věříme jejich pravosti a tomu co je na nich napsáno. Pokud je něco podivného je možné zadržet a ověřit. Čím lépe jsou tyto předměty autentické, tím lépe.

KONEC HRY-SPLNĚNÍ CÍLE AKCE-STANOVENÝ ČAS PRO UKONČENÍ
VŠE MIMOŘÁDNÉ–IHNED INFORMOVAT SVÉ VELITELE A VEDOUCÍHO AKCE TELEFONICKY, ČÍSLA SI KAŽDÝ NAPÍŠE, POKUD SE ZTRATÍM A JSEM BEZ SIGNÁLU TAK SE POKUSTE PŘESUNOUT NA POSLEDNÍ SPOLEČNÉ MÍSTO PŘED ROZCHODEM.
Billiga kläder, grossist från Kina! Vi har alla typer av perfekt speciella tillfällen klänningar för någon part tillfälle. Dessa speciella tillfällen klänningar delas in billiga balklänningar, klänningar lyx och så vidare. Om du är en lite fett oroa dig inte alla våra kläder är skräddarsydda, du bara bara ge oss din storlek, det är OK.

Comments are closed.