O JEDNOTCE

Klub vojenské historie PLATINUM vznikl sdružením zájemců o vojenskou historii při vojenských kempech ASSAULT COURSE. Sdružuje zájemce o vojenskou historii Československa, zvláště pak o jednotky naší zahraniční armády v období 2. světové války.

Činnost klubu byla zahájena v roce 2012. Vojenské kempy ve spolupráci s o. s. Čechoslováci Jirkov, (www.cechoslovaci.cz) se konají od roku 2010. V současné době postupně o zájemce rozšiřujeme členskou základnu v rámci Prahy.

Náplní naší činnosti je snaha připomenutí dějin československé armády. Chceme, aby odvaha a oběť těch, kteří mnohdy zaplatili za naši samostatnost daň nejvyšší, nebyla nikdy zapomenuta. Účastníme se pietních aktů, veřejných prezentací a výstav, kde se připomíná hrdinství a odvaha, těch, kteří za za samostatnost republiky bojovali.

Organizujeme rekonstrukce událostí formou akcí AIRSOFT, LARP WW2. Někteří naší členové se účastní i rekonstrukcí historických bitev. Snažíme se, aby dobová výstroj a výzbroj co nejvíce odpovídala dobové historii. Rádi přijímáme pozvání i na akce dalších KVH.

Možností zapojení do činnosti klubu je 18 let (zájemce od 15 let věku se souhlasem zákonných zástupců).

Comments are closed.